February 13, 2008

Official Slogans for Comrade Valentine's Day, 2008

bloglines del.icio.us Digg facebook Google Ma.Gnolia Newsvine Technorati socializer StumbleUpon Yahoo

Fire on the Mountain notes with proletarian approval that the Freedom Road Socialist Organization / Organización Socialista del Camino para Libertad has made a timely release of this year's Official Slogans for one of the most widely observed of revolutionary holidays, Comrade Valentine's Day. We reprint them here to ensure the broadest possible circulation, urge others to do the same (linking to FRSO/OSCL, of course), and note that historians of the left can find some earlier years' slogans here at FotM.

Toilers And Oppressed People Of Every Nation:

Let The Dauntless Spirit Of Comrade Valentine Illuminate The Bright Red Path Of Revolutionary Romanticism!

Love And Desire Are The Birthright Of The Working Masses And Must Be Defended Against Rapacious Capital's Drive To Reduce Them To Shoddy Commodities!

Never Waver In The Battle To Smash Reactionary Feudal And Bourgeois Worldviews Which Deny Agency To Women And LGBTQ People!

1 comment:

Anonymous said...

Swedish:

Officiella slagord för Kamrat Valentin-dagen 2008:

Arbetare, arbeterskor och förtryckta världen över:

Låt Kamrat Valentins modiga anda upplysa den revolutionära romantikens röda väg!

Kärlek och åtrå är de arbetande massornas födslorätt, och måste försvaras mot kapitalismens rovdrift för att göra dessa till lumpna varor!

Kampen fortsätter för att krossa reaktionära, feodala och borgerliga världsåskådningar, vilka utestänger kvinnor och HBT-människor!